jimnilsson.se

Jordbruksverket har nyligen beviljat medel åt en förstudie och skapandet av en handlingsplan som ska locka fler filminspelningar till nordöstra Skåne.

 

Det finns gott om outnyttjade platser med god tillgänglighet som lämpar sig mycket väl för inspelning av film. Vår vision är att bygga det fjärde filmhörnet i den skånska filmkartan. Vårt huvudsakliga fokus kommer att riktas mot location scouting.

 

Filmiska miljöer är en resurs som inte förbrukas, utan snarare växer i värde ju mer de används.

 

Vi vill ha kontakt med alla som kan tänkas vara intresserade av att vara en del av detta nätverk: filmarbetare, tekniker, hotell & catering, bil- och maskinuthyrare eller ägare till filmiska miljöer.

 

Leadermetodens kärna är samarbete mellan privata, offentliga och idéella krafter.

 

 

F I L M M U S I K & U T B I L D N I N G

j i m n i l s s o n

 

 
 
 

info@jimnilsson.se

+46 70 999 56 21

Copyright © All Rights Reserved